Çardaklı Köyü

Tarihçe
Köyün eski adı Çardaklı olarak geçmektedir. Köyün kuruluşuna ait bilgi yoktur.
Bilinen en eski kayıt 1854 yılından beri isminin aynı olmasıdır.
1886 yılında Ruslar tarafından yapılan nüfus sayımında Köy nüfusu 249 yerli halk olarak kayıtlara geçmiştir.

Coğrafya
Köy, Ardahan il merkezine 62 km, Göle ilçe merkezine 19 km uzaklıktadır.